top of page

FINSTAD ENGROS AS er i dag en grossist med varer innenfor flere varekategorier, men det er frukt og grønnsaker som er den absolutt største gruppen, og som er vårt fundament!

Finstad Engros har et eget produsentlag med mer enn 50 norske produsenter innen alle vekstgrupper. I dag operer selskapet fra hovedkontoret i Sande og fra Langhus, i tillegg til kontaktledd både i Bergen, Portugal og Spania.

 

Hovedomsetningen består av frukt og grønt, økologiske urter og andre øko-varer, men også andre varegrupper som ved og diverse kolonial- og non-food-varer er varegrupper som har blitt svært betydningsfullt for selskapet de senere årene.

Selskapet opererer i dag innenfor engroshandel, direkteleverandør til butikk, restaurant og catering, og levering til storhusholdning og storkjøkken.

Liv-og-Per-som-optimistiske-gartnere-fra-Gjennestad.-1955-495x400.jpg

Ivar Pedersen Svendsøy kjøpte Finstad Gård i 1932. Gården hadde ingen boliger den gangen, og hovedhuset ble først reist i 1933/34. Ikke lenge etter ble låven bygget i 1935.

bottom of page